Termografik Teftiş

Önceden bakım, güvenlik seviyesini ve teçhizatın güvenirlğini arttırırken bunlara bağlı harcamaların kısıtlanmasını da sağlar. RAM ELETTRONICA SRL, teçhizatın kesin denetimini sağlayan hassas bir Termografik Teftişini gerçekleştirir.