Τομείς Επέμβασης

Η Ram Elettronica αναπτύσσει εξειδικευμένες κατασκευαστικές λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

 

Μύλοι:

molini

Χάρη στη βαθιά εμπειρία που σχηματίσθηκε στον τομέα της αλεστικής βιομηχανίας, στην παρουσία προσωπικού με υψηλή εκπαίδευση, η Ram Elettronica υλοποιεί προηγμένες λύσεις αυτοματισμού, εξειδικευμένα προγράμματα επίβλεψης για όλες τις απαιτήσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικούς πίνακες αυτοματισμού για την αλεστική βιομηχανία. Ολοκληρωμένες λύσεις με τα κλειδιά στο χέρι για να σας εξασφαλίσουμε ανά πάσα στιγμή ποιότητα, ακρίβεια και ασφάλεια.

 

Ανακάλυψε όλες τις Υπηρεσίες

Εγκαταστάσεις παρασκευής Ζωοτροφών:

mangimifici

Χάρη στην βαθιά εμπειρία που έχει σχηματιστεί και στη χρήση πρωτοποριακών λύσεων και προϊόντων, η Ram Elettronica υλοποιεί προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και επίβλεψης καθώς και ηλεκτρικές μονάδες για την αυτοματοποιημένη διαχείριση των εγκαταστάσεων παρασκευής ζωοτροφών. Λύσεις σχεδιασμένες στα μέτρα σας για τη μέγιστη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα.

 

Ανακάλυψε όλες τις Υπηρεσίες

Εργοστάσια
Ζυμαρικών:

pastifici

Η Ram Elettronica είναι σε θέση να υλοποιεί οποιαδήποτε σχεδιαστική λύση πληροφορικής σχετικά με τη διαχείριση, επίβλεψη και το βιομηχανικό αυτοματισμό στον τομέα της παραγωγής ζυμαρικών, εξασφαλίζοντας ένα βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς την ευκολία χρήσης και λειτουργική αποτελεσματικότητα χάρη στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στον τομέα αυτό. Η ποιότητα των κατασκευών είναι εγγυημένη πέρα από την εμπειρία, και από τη χρήση πρωτοποριακών πάντα λύσεων και προϊόντων.

 

Ανακάλυψε όλες τις Υπηρεσίες

 


  

Καβούρντισμα:

torrefazione

Η Ram Elettronica srl αναλύει, μελετά και αναπτύσσει πρωτοποριακές τεχνικές λύσεις για να καλύψει τις απαιτήσεις των ηλεκτρικών μονάδων ισχύος και αυτοματισμού και ελέγχου για τον τομέα του καβουρντίσματος, θέτοντας στη διάθεση του πελάτη όλη την εμπειρία και γνώση μας.

 

Ανακάλυψε όλες τις Υπηρεσίες

Φαρμακευτικές εταιρίες:

aziende farmaceutiche

Η Ram Elettronica srl ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρικών μονάδων και πινάκων βιομηχανικού αυτοματισμού στον φαρμακευτικό τομέα, αναπτύσσοντας μονάδες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομικών υλικών.

 

Ανακάλυψε όλες τις Υπηρεσίες

Άλλοι τομείς:

altri settori

Η Ram Elettronica srl χάρη στην παρουσία ενός εσωτερικού τεχνικού γραφείου σχεδιασμού μέσα στις εγκαταστάσεις της και στο προσωπικό με υψηλή ειδίκευση, υλοποιεί ηλεκτρικές μονάδες και προηγμένες λύσεις αυτοματισμού και επίβλεψης σε πολυάριθμους άλλους τομείς: τυροκομεία, ελαιοτριβεία, εγκαταστάσεις κατοικιών, οινοποιεία, φωτοβολταϊκές μονάδες.

 

Ανακάλυψε όλες τις Υπηρεσίες

 

Μερικές κατασκευές μας